Search
РУСՀԱՅENG

Օրենսդրությունը

 

Հայաստանում ազատ տնտեսական գոտու օրենսդրությունը

Հայաստանում ազատ տնտեսական գոտիների ստեղծման հիմնական նպատակն է ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման, դրա արդյունքում առաջադեմ տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով նպաստել արտահանման ծավալների աճին, նոր աշխատատեղեր ստեղծմանը և ապահովել կայուն տնտեսական զարգացում: 

Ազատ տնտեսական գոտիների գործունեությունն ապահովելու համար ստեղծվել է համապատասխան իրավական դաշտ: 

Այսպես, հիմնական կարգավորող փաստաթուղթ է հանդիսանում 2011 թվականի մայիսի 25-ին ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից ընդունված «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ օրենքը: Սույն օրենքով նախատեսված հարկային և մաքսային արտոնությունները ապահովելու համար համապատասխան փոփոխություններ և/կամ լրացումներ են կատարվել նաև.
© Copyright: ALLIANCE
G. Manukyan