Search
РУСՀԱՅENG
Օրենսդրությունը | Թույլատրված գործունեության տեսակները | Ինչպիսի՞ առավելություններ և շահավետ պայմաններ են սահմանված պոտենցիալ ռեզիդենտների համար | Ով կարող է դառնալ ներդնող | Ինչպե՞ ս դառնալ ԱՏԳ ռեզիդենտ | Դիմել Օնլայն |

Ինչպիսի՞ առավելություններ և շահավետ պայմաններ են սահմանված պոտենցիալ ռեզիդենտների համար

ԱՏԳ ռեզիդենտները ազատվում են բոլոր հարկերից` բացառությամբ եկամտային հարկից աշխատավարձի գծով

  • եկամտահարկ - 0%
  • ԱԱՀ - 0%
  • Մաքսային ներմուծման տուրք - 0%
  • Մաքսային արտահանման տուրք -0%
  • շահութահարկ, գույքահարկ-0%
արժույթային սահմանափակումների բացակայություն, կապիտալի, շահույթի և դիվիդենտների  ազատ տեղափոխում 

 
© Copyright: ALLIANCE
G. Manukyan