Search
РУСՀԱՅENG

Ով կարող է դառնալ ներդնող

Ռեզիդենտները հնարավորություն ունեն

  • արտահանման և ներմուծման մաքսային տուրքերի ծախսերի մինիմալացում, որի հետևանքը կլինի արտադրվող ապրանքի գնի մրցունակությունը
  • ցածր վարձատրվող մասնագիտացված բանվորական ուժի վարձում, արտասամանյան աշխատուժի  վարձակալում առանց սահմանափակումների
  • գործունեության իրականացումը մինիմալ վարչական խոչընդոտներով  որը կիրականցվի “մեկ պատուհան” ծառայությամբ  ԱՏԳ  տարածքում
  • որակյալ  ԱՏԳ ենթակառուցվածքի հասանելիությունը  Հայաստանի մայրաքաղաքում
  • որակյալ համագործակցություն  այլ ռեզիդենտ-կազմակերպությունների հետ, ինչպես արտադրական այնպես էլ հետազոտական գործունեությունները ԱՏԳ տարածքներում կունենան նույն արտոնության պայմանները:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Copyright: ALLIANCE
G. Manukyan