Search
РУСՀԱՅENG

Ընդհանուր տեղեկություն

  

ԱՏԳ ստեղծման ուղղություններ են հանդիսանում`

«ՌԱՕ ՄԱՐՍ» ՓԲԸ-ի տարածքում

արդյունաբերական-արտադրական տիպի ԱՏԳ` բարձր, գիտատար տեխնոլոգիաներ և արտադրություններ ռազմավարական ուղղվածությամբ

«ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ-ի տարածքում /ժամանակավոր կասեցված է/

տեխնիկա-կիրառական տիպի ԱՏԳ` high-tech ոլորտի նորարարությունների, գիտահետազոտական և փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների (R&D) և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ռազմավարական ուղղվածությամբ

 

 
© Copyright: ALLIANCE
G. Manukyan