Search
РУСՀԱՅENG

Ընդհանուր տեղեկություն

  

ԱՏԳ ստեղծման ուղղություններ են հանդիսանում`

«ՌԱՕ ՄԱՐՍ» ՓԲԸ-ի տարածքում

արդյունաբերական-արտադրական տիպի ԱՏԳ` բարձր, գիտատար տեխնոլոգիաներ և արտադրություններ ռազմավարական ուղղվածությամբ

«ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ-ի տարածքում

տեխնիկա-կիրառական տիպի ԱՏԳ` high-tech ոլորտի նորարարությունների, գիտահետազոտական և փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների (R&D) և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ռազմավարական ուղղվածությամբ

ԱՏԳ հրավիրում է պոտենցիալ ռեզիդենտներին հետևյալ գործունեության ոլորտներին

  • էլեկտրոնիկա (էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ, միկրոէլեկտրոնիկա, թվային տեխնոլոգիաներ),
  • Ճշգրիտ ճարտարագիտություն (այդ թվում ճշգրիտ մեքենաշինություն ),
  • դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ,
  • տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ,
  • այլընտրանքային էներգետիկա (այդ թվում էներգոխնայողական տեխնոլոգիաներ),
  • արդյունաբերական դիզայն,
  • հեռահաղորդակցություններ (տվյալների/ինֆորմացիայի փոխանցման համար
  • տեխնոլոգիական սարքավորումների, համակարգերի և նյութերի նախագծում և արտադրություն),
  • և այլ ուղղություններ բարձր և գիտատար տեխնոլոգիաների ոլորտում:

Այդ թվում շահագործողների արտադրամասը կարող է տեղադրվել մեկ ԱՏԳ-ում, իսկ R&D մյուս, օգտվելով ԱՏԳ-ի արտոնյալ պայմաններից սկսած ապրանքի մշակումից մինչև իր արտադրանքը:

 
© Copyright: ALLIANCE
G. Manukyan